Főoldal GAIJIN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

GAIJIN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Utolsó módosítás és hatálybalépés dátuma: 2020. december 29.

A naprakész változat elérhető a következő címen: https://gaijinent.com/hu/b/privacypolicy

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL JELEN NYILATKOZATOT MIELŐTT ELFOGADJA, ÉS BIZONYOSODJON MEG RÓLA, HOGY BETÖLTÖTTE 16. ÉLETÉVÉT, ILLETVE AZT AZ ÉLETKORT, MELYET LAKÓHELY SZERINTI ORSZÁGÁNAK TÖRVÉNYEI JELEN DOKUMENTUM ELFOGADÁSÁHOZ ELŐÍRHATNAK. A KORHATÁRRÓL TOVÁBBI RÉSZLETEKET AZ ALÁBBI 12. SZEKCIÓJÁBAN OLVASHAT. JELEN NYILATKOZAT ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATA TEKINTENDŐ AZ EREDETI VERZIÓNAK. AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTUM JELENTÉSÉNEK, FORMÁTUMÁNAK, ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VAGY ÉRTELMEZÉSÉNEK KAPCSÁN BÁRMILYEN ELTÉRÉS, KÉRDÉS VAGY JOGVITA MERÜL FEL, EZ A VÁLTOZAT IRÁNYADÓ.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Szerződési feltételek részét képezi, annak Szolgáltatási feltételek hatályos változatában (elérhető: https://gaijinent.com/hu/b/termsofservice meghatározott értelmezése szerint, és az önre, mint a szolgáltatásaink („szolgáltatások”, „Gaijin szolgáltatások” vagy „szolgáltatásaink”) felhasználójára vonatkozó személyes információk („adatok”) feldolgozásainak részleteit hivatott elmagyarázni. A kérdéses szolgáltatások például: 

 • A Gaijin által közvetlenül forgalmazott számítógépes videojátékok (az esetleges félreértések elkerülése végett kifejezetten kizárva az olyan harmadik felek által biztosított platformokon való forgalmazást, mint a Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, Nintendo Game Store, stb.);

 • Egyéb, a Szerződési feltételek keretében biztosított Gaijin szolgáltatások (számítógépes- és mobilapplikációk, weboldalak, fórumok, online áruház, piactér, minden ügyfélszolgálati szolgáltatás, ideértve a Gaijin Ügyfélszolgálatot is, stb.) –

és/vagy mint egy szolgáltatásainkhoz kapcsolódó, minden Gaijin szolgáltatás tekintetében egyesített felhasználói fiók („Gaijin-fiók”) regisztrációját végző személy és ebből következőleg birtokos.

RÖVIDEN: annak érdekében, hogy önnek szolgáltatásainkat biztosítsuk, az ön egyes, alább meghatározott adatainak gyűjtésére és feldolgozására van szükségünk. Annak érdekében, hogy ezt lehetővé tegyük, egyes ilyen adatokat partnereinkkel és más harmadik felekkel is meg kell osztanunk. Az adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt módokon osztjuk meg. Az általunk végzett adatfeldolgozás során biztosítjuk adatainak védelmét. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával ön kifejezetten hozzájárulását adja adatainak jelen dokumentum szabályainak megfelelő feldolgozásához.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a kényelmes hozzáférés érdekében a következő szekciókra bontottuk:

 1. MI, MINT ADATKEZELŐ
 2. MELY ADATOKAT DOLGOZZUK FEL
 3. MILYEN CÉLBÓL DOLGOZZUK FEL ADATAIT
 4. MILYEN HOSSZAN TÁROLJUK ADATAIT
 5. KIVEL OSZTJUK MEG ADATAIT
 6. ÖN MILYEN ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOKKAL BÍR
 7. ÖN MILYEN DIREKT MARKETINGGEL KAPCSOLATOS JOGOKKAL BÍR
 8. MI AZ ELÁLLÁSRA VALÓ JOG
 9. HOGYAN BEFOLYÁSOLJA ÖNT AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL
 10. HOGYAN BIZTOSÍTJUK ADATAINAK VÉDELMÉT
 11. HOGYAN VONHATJA VISSZA HOZZÁJÁRULÁSÁT
 12. HOGYAN KEZELJÜK A GYERMEKEK ADATAIT
 13. HOGYAN DOLGOZZUK FEL SÜTIJEIT
 14. HOGYAN FRISSÍTJÜK AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT
 15. HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem alkalmazandó az álláskeresőktől gyűjtött személyes adatok kezelésére.

Kérjük, tekintse meg Cookie nyilatkozatunkat is, melynek hatályos változatát itt olvashatja: https://gaijinent.com/en/b/cookie - itt további információt kaphat a „süti” fájlokról és e fájlok általunk használt típusairól.

1. MI, MINT ADATKEZELŐ

Az ön adatait jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, adatkezelői jogcímmel dolgozzuk fel.

Az „adatkezelő” kifejezés olyan jogalanyra utal, mely az ön adatainak feldolgozásának céljainak és módszereinek meghatározásáért felelős.

Adatkezelő: a következő jogi személyek valamelyike (a közvetlenül az alábbiakban megadott körülmények függvényében):

 • Amennyiben a szolgáltatásokat közvetlenül (pl. a Gaijin weboldalról) biztosítjuk a felhasználónak: Gaijin Network Ltd, székhelye: Kyriakou Matsi, 10 Liliana Building, 2nd floor, Office 203, PC 1082, Nicosia, Ciprus; 

 • Amennyiben a szolgáltatásokat harmadik féltől származó platformokon (pl. Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, Google Play Store, Apple App Store) keresztül biztosítjuk: Gaijin Distribution Kft., székhelye: Hungária körút 162-166, 1146 Budapest, Magyarország.

Email: privacy@gaijin.net

Jelen Adatvédelmi nyilatkozatban az „adatkezelő”, „Gaijin”, „mi” és „mienk” kifejezések egyazon alanyra mutatnak.

2. MELY ADATOKAT DOLGOZZUK FEL

2.1. Az alábbi adatok különféle források útján biztosíthatók; ez jelentheti önt (akár szándékoltan, akár automatikusan, szolgáltatásaink használata által), kérésünket teljesítő kapcsolt vállalkozásainkat, és partnereinket is (lásd az alábbi 5. szekciót), de a fenti adatok alapján mi is generálhatunk adatokat. 

2.2. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételei mellett a következő önnel kapcsolatos adattípusok feldolgozását végezzük; ezekhez biztosítottuk a kérdéses adatok példáit (hivatkozási célra szolgáló példa) és elsődleges forrásait (forrás):

 

Adattípus

Hivatkozási célra szolgáló példa

Forrás

1.

Személyes adatok

Becenév, életkor (többnyire korosztály), nem és más az ön személyével kapcsolatos adatok, melyeket ön (saját belátása szerint) adott meg vagy partnereink adtak meg érvényes és törvényes jogalappal (pl. az ön beleegyezésével)

Ön (szándékoltan), kapcsolt vállalkozásaink és partnereink

2.

Személyazonosító adatok

Valódi név, születési idő, életkor, nem, azonosító, adó-/HÉA-szám, beszkennelt személyi igazolvány, útlevél vagy más személyazonosításra alkalmas dokumentum, adóigazolás vagy más állami hatóságok által kiadott dokumentumok, önről készült fénykép vagy videofelvétel, ruhaméret és egyéb személyazonosságával kapcsolatos adatok, melyek egy adott, itt meghatározott célra szükségesek lehetnek

Ön (szándékoltan)

3.

Kapcsolattartási adatok

Kapcsolattartásra szolgáló e-mail, másodlagos e-mail, mobiltelefonszám, lakcím, szállítási cím, közösségi hálózati azonosító, szülő vagy gondviselő/képviselő kapcsolattartási adatai

Ön (szándékoltan) vagy kapcsolt vállalkozásaink

4.

Helymeghatározásra szolgáló adatok

IP-cím és kapcsolódó földrajzi helymeghatározási adatok (város és ország), nyelvi preferenciák

Ön (szándékoltan vagy automatikus úton), kapcsolt vállalkozásaink és partnereink

5.

Fiókkal kapcsolatos adatok

Felhasználói azonosító (általunk generált), felhasználónév, jelszó (bejelentkezés során való ellenőrzéshez), becenév, avatár (profilkép), e-mail, regisztráció dátuma és ideje, ön által játszott játékaink, vásárlásainak, ajándékainak listája, számlaegyenleg, és egyéb a Gaijin-fiókjához kapcsolható adatok

Ön (szándékoltan vagy automatikus úton), kapcsolt vállalkozásaink és partnereink

6.

Felhasználók által létrehozott tartalommal [UGC, azaz User Generated Content] kapcsolatos adatok

Bármilyen olyan adat, melyet a felhasználó saját akaratából ad meg, például fórumokon, üzenetekben, chateken, stb. (Benyújtott adatok kivételével). A szolgáltatások és a közzététel helyének (chat szoba vagy fórum) függvényében ez az információ hozzáférhető lehet szolgáltatásaink egyes felhasználóinak vagy összes felhasználójának

Ön (szándékoltan vagy automatikus úton)

7.

A nekünk benyújtott kérelmeivel vagy közléseivel kapcsolatos adatok

(“Benyújtott adatok”)

Az ön visszajelzései, megjegyzései, kérdőívekben megadott válaszai, véleményei és más szolgáltatásainkkal kapcsolatos közlései, szöveg, képernyőkép, audio- vagy videofelvétel formájában

Ön (szándékoltan)

8.

Az ön szolgáltatásaink használata során mutatott viselkedésével kapcsolatos adatok

(„Viselkedési adatok”)

Információ arról, hogy ön hogyan, milyen gyakorisággal, stb. használja szolgáltatásainkat (pl. bejelentkezések, szolgáltatások felhasznált szegmensei, oldalak megtekintése, szolgáltatásaink útján végzett tranzakciók), a Böngészési adatok és Játékmenettel kapcsolatos adatok

Ön (szándékoltan vagy automatikus úton), kapcsolt vállalkozásaink és partnereink, vagy általunk generált

9.

Az ön böngészési viselkedésével és online identitásával kapcsolatos adatok

(„Böngészési adatok”)

Süti fájlok (további részletek Cookie nyilatkozatunkban), az ön IP-címe, böngészőjének neve, internetszolgáltatójának neve, forgalom forrása (ideértve azt is, hogy ön milyen forrásból telepítette játékainkat vagy applikációinkat eszközére)

Ön (szándékoltan vagy automatikus úton), kapcsolt vállalkozásaink és partnereink, vagy általunk generált

10.

Játékmenettel kapcsolatos adatok

Bármilyen, a játékon belüli viselkedésével kapcsolatos adat, feldolgozható (akár elektronikus) formátumban, más játékosokkal való játékon belüli interakcióival kapcsolatos adatok, játékkal töltött idejével kapcsolatos adatok, játék során hozott döntésekkel kapcsolatos adatok

Ön (szándékoltan vagy automatikus úton), kapcsolt vállalkozásaink, vagy általunk generált

11.

Játékadatok

Game version, installation date and time, graphics, audio and other game settings, game achievements, progress and inventory, other in-game results, last launch date and time and etc.

Ön (automatikus úton), kapcsolt vállalkozásaink

12.

Eszközével/eszközeivel kapcsolatos adatok („Eszközadatok”)

Eszközazonosító, MAC-cím, helyadatok (város és ország), nyelvbeállítások, időzóna és lokalizációs beállítások, eszköz gyártója és modellje, operációs rendszer, telepített alkalmazások, telefonhálózat üzemeltetője, hálózat típusa és csatlakozás, internetkapcsolat sebessége, képernyőfelbontás és -elrendezés, eszköz hardverjellemzői (CPU, GPU, RAM és ROM mérete, akkumulátor, stb.) és egyéb, az eszközével kapcsolatos szoftver- és hardverinformációk

Ön (automatikus úton), kapcsolt vállalkozásaink és partnereink

13.

Ügyfélszolgálati adatok

Ügy részletei, ügyek előtörténete, benyújtott panaszok, ügyfélszolgálati chatnaplók, büntetések előtörténete, bármilyen benyújtott fájl vagy információ

Ön (szándékoltan) vagy kapcsolt vállalkozásaink 

14.

Vásárlási adatok

Megvásárolt játékon belüli tárgyak neve és ára, megvásárolt játékon belüli tárgyak ára összesen, összes kiadás, birtokolt és elköltött játékon belüli fizetőeszköz

Ön (automatikus úton), kapcsolt vállalkozásaink és partnereink

15.

Harmadik felek szolgáltatási adatai (pl. Google-fiók, Steam, PSN, Apple Game Center)

Becenév (harmadik fél által biztosított platform), felhasználói azonosító, ideértve a közösségi hálózati azonosítókat és az alkalmazásbolti azonosítókat, e-mail címet, a reklámozók által használt azonosítók bármely típusát (IDFA, például Apple IDFA és Google AAID) és egyéb, az ön szolgáltatásainkra/Gaijin-fiókra való, közösségi háló fiókon vagy alkalmazásbolti fiókon keresztül történő regisztrációjához szükséges adatok (pl. Facebook, Twitter)

Ön (automatikus úton), kapcsolt vállalkozásaink és partnereink

16.

Analitikai adatok

Bármilyen jelen táblázatban feltüntetett adatokból (személyazonosító adatok kivételével) kinyert és analitikai célra felhasznált információ, így például a játékon belül, marketing, reklámozás céljából vagy egyéb statisztikai céllal gyűjtött adatok

Általunk generált

2.3. Amennyiben önnel kapcsolatos további adatok feldolgozására van szükségünk, úgy ahhoz az ön külön hozzájárulását kérjük.

2.4. Kérjük, vegye figyelembe, hogy SZÁNDÉKOLTAN semmilyen különleges kategóriába tartozó személyes adatot NEM dolgozunk fel (ilyenek az ön egészségével, etnikumával, vallásával, politikai nézeteivel, stb. kapcsolatos adatok). Tisztelettel javasoljuk, hogy legyen óvatos, mikor ilyen adatokat oszt meg szolgáltatásaink használata során, a játékon belüli chateken, weboldalainkon (fórumokon, hozzászólások közt, stb.) vagy bárhol máshol az interneten.

3. MILYEN CÉLBÓL DOLGOZZUK FEL ADATAIT

3.1. Adatait azzal a céllal dolgozzuk fel, hogy a lehető legjobb módon biztosítsuk önnek szolgáltatásainkat, a legmagasabb szolgáltatási minőséggel, hatékonyan és az ön kényelmének szolgálatában, valamint, egyes esetekben, azért, hogy egyáltalán műszaki szempontból képesek legyünk az adott szolgáltatásokat biztosítani. A Gaijin által jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerint feldolgozott adatok kizárólag a következő célokra használhatók fel (Feldolgozás célja); ezekhez példákat biztosítottunk, hogy bemutassuk, milyen pontos helyzetekben kerülnek adatai felhasználásra (Példák feldolgozásra), milyen adatok kerülnek ilyen célból felhasználásra (Feldolgozott adatok) és mi az ilyen adatok adott célra való feldolgozásának jogalapja (Feldolgozás jogalapja):

 

 

Feldolgozás célja

Példák feldolgozásra

Feldolgozott adatok

Feldolgozás jogalapja

1.

Alapvető szolgáltatások biztosítása a Szerződési feltételek szerint

Szolgáltatásaink biztosítása és támogatása

Felhasználói profilok létrehozása, felhasználói adatbázis fenntartása

Lehetővé tenni önnek, hogy más játékosokkal kommunikáljon a chatekben és fórumokon

Személyes adatok

Helymeghatározásra szolgáló adatok

Fiókkal kapcsolatos adatok

Felhasználók által létrehozott tartalommal kapcsolatos adatok

Viselkedési adatok

Böngészési adatok

Eszközadatok

Játékadatok

Játékmenettel kapcsolatos adatok

Vásárlási adatok

Analitikai adatok

Harmadik felek szolgáltatási adatai 

Szerződés teljesítése

Hozzájárulás (további)

2.

Szolgáltatások személyre szabása az ön számára

Az ön preferenciáinak és beállításainak mentése

Személyes adatok

Helymeghatározásra szolgáló adatok

Fiókkal kapcsolatos adatok

Felhasználók által létrehozott tartalommal kapcsolatos adatok

Benyújtott adatok

Viselkedési adatok

Böngészési adatok

Eszközadatok

Játékadatok 

Játékmenettel kapcsolatos adatok

Ügyfélszolgálati adatok

Vásárlási adatok

Analitikai adatok

Harmadik felek szolgáltatási adatai

Hozzájárulás

3.

Az ön személyazonosságának és szándékának megerősítése

Az ön bejelentkezésének megerősítése

Az ön szolgáltatásunkon belüli vásárlásra való szándékának megerősítése

Az ön szolgáltatásunkon belüli egyéb cselekedetekre való szándékának megerősítése

Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Harmadik felek szolgáltatási adatai

Szerződés teljesítése

Jogos érdek

Hozzájárulás (további)

4.

Szolgáltatásaink és az ön felhasználói élményének javítása

Játékaink és más szolgáltatásaink javítása, újak létrehozása és fejlesztése

Gaijin-fiókjának harmadik feleknél fenntartott fiókokkal (pl. Steam, PSN, Apple Game Center) való összekapcsolása

Bugok javítása és más hibaelhárítás

Szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti optimalizálás végzése

Bármilyen adat, kivéve:

 • Személyazonosító adatok

 • Kapcsolattartási adatok

Hozzájárulás

5.

Ügyfélszolgálat munkájának megszervezése

Az ön kérdéseinek és kérelmeinek fogadása és az azokra való válaszadás

Az ön szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása és kéréseinek teljesítése

Egyéb, szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosítása

Ügyfélszolgálatunk megfelelő működésének fenntartása

Bármilyen adat, amely a felhasználó kérésének megválaszolásához szükséges

Szerződés teljesítése

Hozzájárulás (további)

6.

Analitika létrehozása és felhasználása szolgáltatásaink és közönségünk tekintetében

Az ön szolgáltatásaink (pl. weboldalak) használata során mutatott tevékenységének elemzése

Szolgáltatásaink az összegyűjtött analitikai adatoknak megfelelő fejlesztése

Szolgáltatásaink kereskedelmi promóciójának céljából és egyéb hirdetési/marketing célokból gyűjtött analitikai adatok felhasználása

Bármilyen adat, kivéve:

 • Személyazonosító adatok

 • Kapcsolattartási adatok

Hozzájárulás

7.

Reklám- és marketingtevékenységek végzése

Felhasználók tájékoztatása a szolgáltatásainkhoz fűződő leárazásokról és promóciókról

Az ön számára releváns hirdetések biztosítása

Kvízek, versenyek, vetélkedők, díjátadók és más promóciós események tartása

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos hírlevelek (melyek kiterjednek a szoftverjavításokra és frissítésekre, hírekre, jövőbeli megjelenésekre, különleges promóciókra és vetélkedőkre, egyéb szolgáltatásainkhoz közvetlenül kapcsolódó eseményekre) és marketinganyagok küldése

Tájékoztatás olyan ajánlatainkról (leárazások, játékon belüli ajánlatok és egyéb a szolgáltatásainkkal kapcsolatos események), melyek önnek különösképp érdekesek lehetnek 

A Gaijin termékeit és szolgáltatásait illető saját reklámkampányunk folytatása, a belső marketing célokra (vagy egyéb a szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célokra) gyűjtött adatok felhasználásával

Személyes adatok

Helymeghatározásra szolgáló adatok

Fiókkal kapcsolatos adatok

Viselkedési adatok

Böngészési adatok

Eszközadatok

Játékmenettel kapcsolatos adatok

Vásárlási adatok

Analitikai adatok

Harmadik felek szolgáltatási adatai

Hozzájárulás

8.

Felhasználói élmény biztosítása

Csalás elleni küzdelem (jelentsen ez csalást, illetéktelen módosítást, jogosulatlan tranzakciókat vagy egyéb tisztességtelen játékformát), akár a játékosok viselkedésének elemzése, játékosok letiltása és egyéb szükséges óvintézkedések meghozása által

Személyes adatok

Fiókkal kapcsolatos adatok

Felhasználók által létrehozott tartalommal kapcsolatos adatok

Benyújtott adatok

Viselkedési adatok

Eszközadatok

Játékadatok

Játékmenettel kapcsolatos adatok

Ügyfélszolgálati adatok

Harmadik felek szolgáltatási adatai

Hozzájárulás

 

Hozzájárulás
Jogos érdek (további)

9.

Felmérések és kutatás végzése

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdőívek készítése

Ön által küldött visszajelzések fogadása

Személyes adatok

Helymeghatározásra szolgáló adatok

Fiókkal kapcsolatos adatok

Viselkedési adatok

Böngészési adatok

Eszközadatok

Játékmenettel kapcsolatos adatok

Vásárlási adatok

Analitikai adatok

Harmadik felek szolgáltatási adatai

Hozzájárulás

10.

Szolgáltatásainkon belüli vásárlások lehetővé tétele

Az ön fizetéseinek ellenőrzése és megerősítése

Kapcsolódó számlák elküldése önnek

Pénzeszközök (pl. játékon belüli tárgyak) Gaijin-fiókra való átutalása

Személyes adatok

Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Fiókkal kapcsolatos adatok

Vásárlási adatok

Harmadik felek szolgáltatási adatai

Szerződés teljesítése

Hozzájárulás (további)

11.

Szolgáltatásaink biztonságát és üzletmenetünk integritását biztosítani 

Megelőzni (és büntetni) a Szerződési feltételek megsértését

 

Megelőzni szellemi tulajdonjogunk és egyéb jogaink megsértését

Bármilyen adat

Jogos érdek

12.

Alkalmazandó törvények által megszabott jogi kötelezettségeink teljesítése

Vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és szabályozásoknak (GDPR, COPPA, stb.), adóügyi és számviteli szabályoknak, ügyfélismeretnek, pénzmosás elleni szabályozásoknak és egyéb, a Gaijinra kötelező érvényű törvényeknek való megfelelés

Bármilyen adat

Jogi kötelezettség

13.

Önnel egyéb ügyekben kapcsolatba lépni

Önnel szolgáltatásainkkal kapcsolatban, e táblázatban már megadott ügyekben kapcsolatba lépni

Bármilyen adat

Szerződés teljesítése

Jogos érdek

Hozzájárulás (további)

Az átláthatóság érdekében biztosítottuk a fenti táblázatban feltüntetett egyes jogalapok jelentésének magyarázatát:

 • Hozzájárulás - adatai akkor kerülnek feldolgozásra, mikor megkaptuk öntől szabad akaratából, tájékoztatást követően adott, specifikus, félreérthetetlen hozzájárulását az adott célra. Annak érdekében, hogy biztosítsuk önnek adatvédelmi törvények által megszabott jogainak védelmét, előfordulhat, hogy más jogalappal (pl. szerződés teljesítése vagy jogos érdek) történő adatfeldolgozáshoz is hozzájárulását kérjük; azonban szeretnénk felhívni figyelmét, hogy ilyen esetben az adatfeldolgozásra adott hozzájárulásának visszavonása nem gátol meg minket adatainak feldolgozásában, ha az adatfeldolgozást az alkalmazandó jog más jogalappal (ideértve az alábbi jogalapokat is) megengedi.

 • Szerződés teljesítése - adatait feldolgozzuk, ha ez egy önnel való szerződés megkötéséhez, például a Szerződési feltételek érvényesítéséhez szükséges, illetve ha az önnel való, ön által kérvényezett szerződéskötéshez nélkülözhetetlen lépésekhez szükséges.

 • Jogi kötelezettség - adatait feldolgozzuk, amennyiben (és abban a formában, amelyben) ezt az alkalmazandó törvények előírják.

 • Jogos érdek - adatainak feldolgozását jogos érdekeink (például szellemi tulajdonjogunk és egyéb jogaink megsértésének megelőzése) vagy egy másik fél (akár az ön) jogos érdekeinek alapján végezzük, azon esetekben, mikor ezen érdekek felülírják az ön jogait és érdekeit.

3.2. Amennyiben adatinak további feldolgozására van szükségünk, úgy az adott célokra az ön külön hozzájárulását kérjük.

3.3. Kifejezetten szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a Gaijin felhasználhatja adatait anonim adatbázisok (ideértve az összeállításokat, hasonmás modelleket, stb.) létrehozására is; ezeket az adatbázisokat mi (vagy egy általunk megbízott harmadik fél) tovább használhatjuk bármilyen célra, ideértve társaságon belüli céljainkat is. Garantáljuk, hogy ezek az adatbázisok nem tartalmaznak az ön azonosítására alkalmas adatokat (személyazonosításra alkalmas információk), függetlenül attól, hogy az adatokat az ön és más felhasználók személyes adataiból nyerjük. Adatait hasonlóképp felhasználhatjuk anonimizált formátumban, pl. a fentiektől eltérő összeállítás részeként, úgy, hogy az anonimizálást/összeállítást követően azok ne minősüljenek személyes adatoknak. Az anonimizálás végrehajtása előtt az adatokat szigorúan csak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon használjuk fel.

4. MILYEN HOSSZAN TÁROLJUK ADATAIT

4.1. Az ön általunk gyűjtött személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Gaijin-fiókja a Szerződési feltételeknek megfelelően aktív, és/vagy amíg ez szükséges ahhoz, hogy önnek szolgáltatásokat biztosítsunk, és amíg adatainak feldolgozására érvényes jogalappal bírunk. Személyes adatait akkor is töröljük, mikor teljesült a cél, melynek okán azokat begyűjtöttük.

4.2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő esetekben jogunkban áll megtartani az ön felhasználói adatainak egy részét, azt követően is, hogy teljesítettük az ön adott adatok törlésére vonatkozó kérését:

 • Az adatok feldolgozására az ön hozzájárulásán felül más jogalappal is bírunk. Előfordulhat, például, hogy az adatfeldolgozásra az alkalmazandó törvényeknek való megfelelés érdekében (például adóügyi vagy számviteli, ügyfélismereti okokból, pénzmosás elleni vagy más jogi követelmény és kötelezettség miatt) vagyunk kötelesek;

 • Az ön felhasználói adatait úgy anonimizáljuk, hogy azokat ne lehessen az ön azonosítására felhasználni, és így már ne minősüljenek személyazonosításra alkalmas adatoknak.

5. KIVEL OSZTJUK MEG ADATAIT 

5.1. Adatainak jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései szerint való feldolgozásának céljából a Gaijin továbbíthatja adatait harmadik felekkel. Annak érdekében, hogy tájékoztassuk adatainak áramlásáról és a lehetséges továbbításokról, a következő táblázatot készítettük; a táblázatban leírtuk a címzetteknek azon kategóriáit, melyeknek általában adatokat továbbítunk (Címzett kategóriája), hogy mely főbb partnereinkből áll például az adott kategória vagy mely megfelelőink sorolhatók az adott kategóriákba (Példák partnerekre vagy magyarázat), hogy, a 3. szekció definícióját figyelembe véve, milyen célból osztunk meg adatokat ilyen harmadik felekkel (Továbbítás célja), és hogy, a 3. szekció definícióját figyelembe véve, milyen jogalapon végezzük a továbbítást (Továbbítás jogalapja):

 

 

Címzett kategóriája 

Példák partnerekre vagy magyarázat

Továbbítás célja

Továbbítás jogalapja

1.

Analitikai partnerek

Google Analytics, Yandex Metrics

Analitika létrehozása és felhasználása szolgáltatásaink és közönségünk tekintetében

Reklám- és marketingtevékenységek végzése 

Felmérések és kutatás végzése

Szolgáltatások személyre szabása az ön számára

Szolgáltatásaink és az ön felhasználói élményének javítása

Forgalom elemzése 

Hozzájárulás 

2.

Nyomon követést, analitikát végző és statisztikákat készítő partnerek 

CloudFlare, Facebook, Amazon AWS

Hozzájárulás

3.

Reklámpartnerek

Adspire

Reklám- és marketingtevékenységek végzése

Szolgáltatások személyre szabása az ön számára

Hozzájárulás

4.

Operatív partnerek

Amazon AWS

Alapvető szolgáltatások biztosítása a Szerződési feltételek szerint (például többek között az Amazon Web Services használata szervereink üzemeltetésére)

Hozzájárulás

5.

Fizetési partnereink

Visa, MasterCard,

PayPal, QIWI Wallet, Yandex Money, Sberbank Online, PlatBox

Szolgáltatásainkon belüli vásárlások lehetővé tétele

Szerződés teljesítése

Hozzájárulás (további)

6.

Kétfaktoros hitelesítési szolgáltatások

Google Authenticator

Az ön személyazonosságának és szándékának megerősítése

Hozzájárulás

7.

Csalásellenes és tisztességtelen szolgáltatások megelőzésére irányuló szolgáltatások

Easy Anti-Cheat

Felhasználói élmény biztosítása

Jogos érdek

Hozzájárulás (további)

8.

Engedményesek

Jelen Szerződési feltételekből eredő jogaink és kötelezettségeink bármilyen engedményese

Bármilyen cél

Jogos érdek

Hozzájárulás (további)

9.

Könyvvizsgálók és más vizsgálatot végző szervezetek

Bármilyen a Gaijin könyvvizsgálatát vagy más jogi/pénzügyi ellenőrzését végző szervezet

Alkalmazandó törvények által megszabott jogi kötelezettségeink teljesítése (egyes törvény által megszabott esetekben)

Jogos érdek

Jogi kötelezettség (egyes törvény által megszabott esetekben)

Hozzájárulás (további)

10.

Kapcsolt vállalkozásaink

Bármilyen jogi személy, mely a Gaijinnal kapcsolatban áll

Bármilyen cél, elsősorban:

 • Alapvető szolgáltatások biztosítása a Szerződési feltételek szerint

 • Ügyfélszolgálat munkájának megszervezése

Jogos érdek

Hozzájárulás (további)

11.

Kormányzati, szabályozási, bírói, bűnüldöző és más állami hatóságok

Adatvédelmi hatóság, kormányzati kereskedelmi bizottság, rendőrség, bíróság, végrehajtók, stb.

Alkalmazandó törvények által megszabott jogi kötelezettségeink teljesítése

Jogi kötelezettség

5.2. Általában adatait kizárólag a fenti táblázatban megadott felekkel osztjuk meg és biztosítjuk adatai bizalmas kezelését. Egyes esetekben azonban, ahol ezt az alkalmazandó jog tőlünk megköveteli, előfordulhat, hogy kötelessé válunk adatait más harmadik felekkel is megosztani.

Adatainak partnereink által végzett feldolgozása

5.3. Adatfeldolgozásuk alapelveit és céljait általában maguk a partnereink határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki az ön adataink általuk végzett feldolgozására, és az így az érintett partnerek által megszabott szabályok szerint folyik. 

5.4. Az átláthatóság érdekében listát készítettünk azokról a fő partnereinkről, akikkel általában felhasználói adatokat osztunk meg, és ezek vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatairól. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a lista nem teljeskörű és nem terjed ki minden partnerünkre (hanem csak fő partnereinkre), illetve hogy e nyilatkozatok közül nem mindegyik érvényes az ön régiójára; kérjük, győződjön meg róla, hogy az adatvédelmi nyilatkozat amit olvas, hatályos az ön lakóhely szerinti országában:

5.5. Bár megjelöljük, hogy milyen fizetési adatokat dolgozunk fel, az esetleges félreértések elkerülése végett megjegyezzük, hogy az önnel kapcsolatban feldolgozott adatokat semmilyen formában NEM mentjük el és fizetési adatait semmilyen időtartamra nem tároljuk. Az ilyen adatok gyűjtése de facto alapon történik, további feldolgozását fizetési partnereink végzik; ezekhez mi csak technikai megoldásokat biztosítunk, melyek lehetővé teszik a szolgáltatásainkon belüli feldolgozást. Mivel az ilyen partnerek általában nem rendelkeznek minden régiót tekintve egységesített általános adatvédelmi nyilatkozattal, javasoljuk, hogy mikor az adott platformot felhasználja a fizetésre (pl. mikor szolgáltatásaink a fizetési eljárás megkezdését követően átirányították a kérdéses platform weboldalára), olvasson el minden releváns dokumentumot.

5.6. Adatait megoszthatjuk illetékes bűnüldöző szervekkel, szabályozási vagy kormányzati ügynökségekkel, vagy bíróságokkal, hogy megfeleljünk az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek vagy teljesítsünk egy hivatalos és jogszerű kérvényt.

5.7. A jövőben más partnerekkel is szerződést köthetünk. Ebben az esetben minden észszerű erőfeszítést megteszünk, hogy partnereink jelen Adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett listáját (valamint a partnerek 5.4. cikkely alatt feltüntetett adatvédelmi nyilatkozataira mutató linkeket) kellő időben frissítsük; a dokumentumot legkésőbb félévente frissítjük, illetve gyakrabban, ha adatfeldolgozási gyakorlatainkban jelentős változás áll be.

Adatainak külföldre való továbbítása

5.8. Tevékenységünk a világ minden pontjára kiterjed, így előfordulhat, hogy adatait más országokban, akár az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül elhelyezkedő országokban működő szerződő feleinknek (partnerek, kapcsolt felek, stb.) továbbítjuk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, így az alkalmazandó jog által megszabott kötelezettségeinket is elvégezzük annak érdekében, hogy személyes adatainak megfelelő szintű védelmét minden esetben biztosítsuk, AZONBAN szeretnénk, ha figyelembe venné, hogy egyes országok, melyekbe adatait továbbítjuk, eltérő adatvédelmi törvényekkel rendelkeznek, mint az ön területén illetékes joghatóság.

5.9. Minden észszerű lépést megteszünk, hogy külföldre továbbított adatainak bizalmas kezelését biztosítsuk, akkor is, ha adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országokba továbbítjuk. Egyben arra is észszerű lépéseket teszünk, hogy biztosítsuk, a harmadik felek, akiknek bármilyen személyes információját továbbítjuk, gondoskodjanak adatainak megfelelő védelméről. A Gaijin mindenekelőtt vállalja, hogy észszerű fizikai, technikai és adminisztratív biztonsági intézkedéseket tesz adatainak megfelelő védelmének érdekében, így például akkor is, mikor adatait az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országokba továbbítja: ilyen intézkedések például (a teljesség igénye nélkül) az Európai Bizottság által alkalmazott standard szerződési feltételek alkalmazása adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívül működő harmadik feleknek való továbbítása esetén.

Az ön adatai és más felhasználók

5.10. Kérjük vegye figyelembe, hogy egyes általunk feldolgozott adatokhoz szolgáltatásaink más felhasználói is hozzáférhetnek. Így például más felhasználók láthatják az ön becenevét és avatárját (profilképét) és társított fiókjainak (pl. Steam, PSN, Apple Game Center fiókok) adatait. Látható lesz számukra továbbá minden olyan tartalom, melyet ön szolgáltatásainkban közzé tesz (nyilvános üzenetek fórumokon, csatolt fájlok, stb.), illetve az ön játékban elért egyes eredményei (játékon belüli pontszámokkal és rangsorokkal kapcsolatos adatok) és trófeái.

6. ÖN MILYEN ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOKKAL BÍR

6.1. Figyelembe véve, hogy milyen eltérő adatvédelmi törvények vonatkozhatnak önre állampolgársága, lakóhelye és egyéb tényezők alapján, az adatvédelmi törvények (például a GDPR) általában a következő adatvédelmi jogokat biztosítják az érintettnek (önnek), melyek jelen Adatvédelmi nyilatkozatra és a Gaijin által végzett adatfeldolgozásra is érvényesek:

 

Az ön joga

A jog magyarázata

1.

Hozzáférési jog 

Ön jogosult másolatot kérni a Gaijin által feldolgozott adatairól

2.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az ön által pontatlannak, hiányosnak, elavultnak, helytelennek, törvénytelenül szerzettnek vagy az adatfeldolgozás céljából már nem relevánsnak tekintett információk helyesbítését kérje

3.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön bizonyos körülmények között jogosult adatainak összességének vagy egy részének használatát korlátozni, amennyiben ez lehetséges és amennyiben nincs ezzel ellentétes alkalmazandó törvény által megszabott kötelezettségünk

4.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult a Gaijintól bármilyen adatának törlését kérni, amennyiben nincs ezzel ellentétes alkalmazandó törvény által megszabott kötelezettségünk

5.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok másik adatkezelőnek való továbbítását kérje a Gaijintól, amennyiben ez technikailag kivitelezhető és észszerű

6.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak általunk való feldolgozásához

7.

Egyéb jogok

Ön jelen Adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó törvények szerint egyéb jogokkal is bírhat

Hogyan élhet adatvédelemmel kapcsolatos jogaival:

6.2. Amennyiben gyakorolni kívánja a fenti táblázat 1-5. cikkelyeiben megadott adatfeldolgozással kapcsolatos jogait, kérvényét nyújtsa be ügyfélszolgálatunk útján, a https://support.gaijin.netcímen és kövesse a megadott utasításokat, vagy közvetlenül Gaijin-fiókjának beállításaiban (ha ez elérhető). Más adatfeldolgozással kapcsolatos jogokra vonatokozó kérvényeket a privacy@gaijin.net.

6.3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes esetekben egy adott kérvény teljesítéséhez további információkat kérhetünk öntől, hogy megerősítsük az ön, mint felhasználónk személyazonosságát. Vállaljuk, hogy kérvényét díjmentesen teljesítjük az annak beérkezését követő egy hónapon belül; egyes esetekben ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben kérvénye egyértelműen alaptalan vagy túlzó, jogosultak vagyunk visszautasítani vagy észszerű díjat felszámítani.

6.4. Kérjük, ne feledje, hogy az adatfeldolgozás korlátozására vagy személyes adatainak törlésére vonatkozó kérvényének teljesítése Gaijin-fiókjának (ideértve minden játékbeli eredményt, a Gaijin-fiókjához csatolt játékban való előrehaladást - ezek véglegesen elveszhetnek) törléséhez vezethet, így kérjük, erre legyen tekintettel, mikor személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásáról dönt.

6.5. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy a játék (vagy a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó alkalmazás) eszközéről való törlése nem eredményezi automatikusan személyes adatainak szervereinkről való törlését.

6.6. Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti jogok gyakorlására egyes korlátozások lehetnek érvényesek, a Gaijin alkalmazandó törvények által előírt kötelezettségeinek tekintetében. Így például, egyes esetekben, kötelesek vagyunk adatait archiválni és adott ideig tárolni (ennek időtartama az alkalmazandó jog által meghatározott követelményektől függ), akkor is, ha ön a kérdéses adatok teljes törlését kérvényezte.

Adatfeldolgozással kapcsolatos jogainak védelme:

6.7. Általában minden ország (például az Európai Unió tagállamai) legalább egy olyan független közigazgatási (felügyeleti) hatósággal rendelkezik, mely a helyi adatvédelmi törvények érvényesítéséért és a természetes személyek személyes adatainak védelméért felelős. Amennyiben úgy hiszi, hogy a Gaijin megsértette adatvédelmi jogait, joga van panaszt tenni a lakóhelye, munkahelye vagy szabálysértés helye szerinti országban illetékes felügyeleti hatóságnál. Azonban javasoljuk, hogy először a Gaijinnal lépjen kapcsolatba, hogy haladéktalanul áttekinthessük panaszát, megszüntethessük az esetleges szabálysértést és visszaállíthassuk jogait. Ilyen esetben kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: privacy@gaijin.net.

7. ÖN MILYEN DIREKT MARKETINGGEL KAPCSOLATOS JOGOKKAL BÍR

7.1. Tekintve, hogy a Gaijin jogosult önnek direkt marketing jellegű üzeneteket vagy e-maileket küldeni (ahogy azt jelen dokumentum 3.1.7. cikkelyében részleteztük), szeretnénk felhívni a figyelmét arra is, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alábbi 8. szekciójában részletezett elállásra való jogának gyakorlásával jogosult leiratkozni ezekről a levelezőlistákról.

7.2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ön visszautasítja direkt marketing üzeneteinket, az nem befolyásolja egyéb, jelen Adatvédelmi nyilatkozat által megengedett üzeneteink, e-mailjeink küldésére és egyéb felkeresésre való jogunkat.

8. MI AZ ELÁLLÁSRA VALÓ JOG

8.1. Amennyiben bizonyos célok tekintetében (ideértve a direkt marketing célját is) szeretne elzárkózni adatainak feldolgozásától, kérvényét ügyfélszolgálatunk útján nyújtsa be: https://support.gaijin.net. Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyes feldolgozási céloktól való elzárkózás ellehetetleníti egyes (vagy akár az összes) szolgáltatásaink részleges (vagy teljes) biztosítását. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy minimalizáljuk a szolgáltatások ilyen korlátozását.

8.2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy, az alkalmazandó törvények kifejezett ellenkező rendelkezésének hiányában, az elállásra való jog csak az ön hozzájárulásának jogalapjával kezelt adatok feldolgozására vonatkozik. Ezt követően is fenntartjuk a jogot adatainak olyan más jogalapon való feldolgozására, mint a szerződés teljesítése, jogos érdek vagy jogi kötelezettség, feltéve, hogy ezt az alkalmazandó jog megengedi; amennyiben ön jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően elzárkózott adatainak ilyen feldolgozásától, ebben az esetben is bármikor élhet tiltakozáshoz való jogával, a fenti 6. szekció leírtaknak megfelelően.

Kalifornia és Nevada polgárainak elállásra való joga

8.3. Annak ellenére, hogy a Gaijin nem értékesítette adatait az elmúlt 12 hónapban (bár jogában állt azokat a fenti 5. szekciónak megfelelően megosztani), szeretnénk tájékoztatni, hogy Kalifornia és Nevada államai a következő elállásra való jogokat biztosítják polgáraiknak:

8.3.1. 8.3.1. A szolgáltatásainkat használó kaliforniai lakosok jogosultak elzárkózni személyes adataik harmadik feleknek való, direkt marketing céljából történő továbbításától. Amennyiben élni kíván ezzel a jogával, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: privacy@gaijin.net.

8.3.2. 8.3.2. A szolgáltatásainkat használó nevadai lakosok jogosultak elzárkózni érintett információik fizetés ellenében történő értékesítésétől. Az „értékesítés” és „érintett információk” kifejezések Nevada törvényei szerint értelmezendők. A hozzáférhetőség érdekében közöljük, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálybalépésekor az „érintett információk” körébe az utónév, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám és fizikai vagy online kommunikáció formájában történő kapcsolatfelvételt lehetővé tévő azonosításra szolgáló információk tartoznak. Amennyiben élni kíván ezzel a jogával, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: privacy@gaijin.net.

8.4. A kereskedelmi célból az elmúlt 12 hónap során megosztott személyes adatok kategóriáinak listájáért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: privacy@gaijin.net.

Leküldéses értesítések

8.5. Egyes szolgáltatásaink (például a mobiljátékok és applikációk) a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban üzenetek és e-mailek tekintetében meghatározott célokból leküldéses értesítéseket küldhetnek mobilkészülékére. A leküldéses értesítéseket általában eszközének „beállítások” szekciójában kezelheti.

9. HOGYAN BEFOLYÁSOLJA ÖNT AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

9.1. A Gaijin maga nem használja fel adatait profilképzésre vagy az automatizált döntéshozatal bármilyen más olyan formájára, mely befolyásolhatná az ön jogi helyzetét (így például a szolgáltatásokhoz való hozzáférését vagy más Szerződési feltételek által megszabott jogait).

9.2. Azonban előfordulhat, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 5. szekciójában megadott partnereink közül egyesek alkalmaznak automatizált döntéshozást az általunk a fenti 5. szekciónak megfelelően (például csalásellenes és tisztességtelen szolgáltatások megelőzésére irányuló célokból) megosztott adatok feldolgozása során.

10. HOGYAN BIZTOSÍTJUK ADATAINAK VÉDELMÉT

10.1. Folyamatosan dolgozunk adminisztratív (például jelen Adatvédelmi nyilatkozat 5.9. cikkelyében leírtak) és műszaki intézkedéseket létrehozásán, továbbfejlesztésén és megvalósításán, hogy megvédjük adatait harmadik felek által elkövetett vagy véletlenül elkövetett illetéktelen cselekedetekkel, így például az illetéktelen hozzáféréssel, nyilvánosságra hozással, módosítással, törléssel vagy egyéb rosszhiszemű felhasználással szemben, illetve az adatok véletlenszerű elvesztésével vagy károsodásával szemben. Vállaljuk, hogy minden észszerű lépést és intézkedést megteszünk adatainak biztonságos és jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelő kezeléséért.

10.2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes szervereink és az adatbázisok, melyeken adatait tároljuk, az Európai Gazdasági Térségen és, nagy valószínűséggel, lakóhelye szerinti országán kívül helyezkednek el.

11. HOGYAN VONHATJA VISSZA HOZZÁJÁRULÁSÁT

11.1. Ön adatainak jelen Adatvédelmi nyilatkozat keretében való feldolgozásához adott hozzájárulását jogosult bármikor visszavonni; ehhez Gaijin-fiókjának törlését kell kezdeményeznie, melyet a fiókbeállításokon keresztül, a Gaijin által a törlésre való kérelem beküldését követően megadott utasításokat követve tehet meg. Amennyiben szeretné visszavonni egy adott adatfeldolgozási cél tekintetében adott hozzájárulását, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: https://support.gaijin.net. Azonban, amennyiben a hozzájárulás visszavonása lehetetlenné teszi a szolgáltatások Szerződési feltételekben leírt módon való biztosítását, úgy fenntartjuk a jogot a szolgáltatások önnek való biztosításának megszüntetésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nincs semmilyen hatással a hozzájárulás visszavonás előtti érvényességére és, amennyiben azt az alkalmazandó jog megengedi, fenntartjuk a jogot adatainak más jogalapon való feldolgozására.

11.2. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy a játék (vagy a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó alkalmazás) eszközéről való törlése nem eredményezi automatikusan hozzájárulásának visszavonását vagy személyes adatainak szervereinkről való törlését.

12. HOGYAN KEZELJÜK A GYERMEKEK ADATAIT

12.1. Tudomásul vesszük, hogy a gyermekek adatainak védelme milyen fontossággal bír, és elfogadjuk e tekintetben felmerülő különleges kötelezettségünket. Szülőtől, gondviselőtől vagy szülői felelősséget gyakorló egyéb féltől megfelelően beszerzett és bemutatott hozzájárulás hiányában szándékosan nem gyűjtjük, tároljuk vagy dolgozzuk fel egyéb módon a 16. életévüket be nem töltött felhasználók személyes adatait.

12.2. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy akaratlanul 16 éven aluli (vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint a hozzájárulás megadásához szükséges minimális életkort el nem ért) gyermektől a gyermek szülői felelősséget gyakorló gondviselőjének hozzájárulása nélkül személyes adatokat gyűjtöttünk, minden észszerű lépést megteszünk a kérdéses információk haladéktalan törlésének érdekében.

12.3. Amennyiben tudomására jut, hogy gyermeke az ön hozzájárulása nélkül megosztotta személyes adatait, vagy úgy hiszi, hogy gyermekének adatait akaratlanul begyűjtöttük és az alkalmazandó jog ellenében feldolgozzuk, jogosult az érintett adatok törlését kérvényezni; ehhez kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: https://support.gaijin.net. Hálásan fogadjuk, ha egyértelmű bizonyítékot szolgáltat arról, hogy:

 • a gyermek nem érte el az alkalmazandó jogszabályok szerint a hozzájárulás megadásához szükséges minimális életkort, és

 • ön gyakorol szülői felelősséget az érintett gyermek felett.

12.4. Határozottan javasoljuk a szülőknek, gondviselőknek és szülői felelősséget gyakorló egyéb feleknek, hogy utasítsák gyermekeiket, szolgáltatásaink használata során, a játékon belüli chateken, weboldalainkon (fórumokon, hozzászólások közt, stb.) és sehol máshol az interneten soha ne osszák meg valós nevüket, címüket, telefonszámukat vagy bármilyen más bizalmas adatukat.

13. HOGYAN DOLGOZZUK FEL SÜTIJEIT

Az ön és/vagy eszközének jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokból való felismerésére sütiket és más nyomkövető technológiákat (webjelzők, pixelek, eszközazonosítók, stb.) alkalmazhatunk. A süti fájlok használatáról való további információért kérjük, tekintse meg Cookie nyilatkozatunkat, melyet a következő címen talál: https://gaijinent.com/hu/b/cookie.

14. HOGYAN FRISSÍTJÜK AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT

Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosítsuk. Jelentős módosítás esetén az adott frissítésről értesítjük és újbóli hozzájárulását kérjük. Amennyiben ön nem fogadja el jelen dokumentum egy frissített változatát, úgy fenntartjuk a jogot önnek biztosított, általunk végzett adatfeldolgozást igénylő szolgáltatásaink felfüggesztésére. Kisebb módosítások esetén nem küldünk értesítést, így azokat önnek önállóan kell ellenőriznie. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat esetleges módosításai az Adatvédelmi nyilatkozat frissített változatának publikálását követő napon lépnek hatályba (utolsó módosítás és hatálybalépés dátuma).

15. HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK

15.1. Amennyiben jelen Adatvédelmi nyilatkozat áttekintését követően is kérdései vannak adatainak általunk való feldolgozásáról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen privacy@gaijin.net.

115.2. Kérjük, vegye továbbá figyelembe azt is, hogy a személyes adataival kapcsolatos jogainak említettek, például, többek között, 6.,8., 11. és 12. szekciók szerinti gyakorlására irányuló kérvényeket biztonsági okokból ügyfélszolgálatunkon keresztül, a következő címen kell benyújtani: https://support.gaijin.net.

Süti fájlok

Ez az weboldal sütiket használ. A weboldal további használatával hozzájárul a sütik használatához.